افتتاح خط میکسینگ مواد شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو
30 تیر 1397

افتتاح خط میکسینگ مواد شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، خط میکسینگ مواد شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو با حضور مهندس حیدرکندری مدیریت عامل مگاموتور و جمعی از معاونین و مدیران مجموعه مگا موتور افتتاح گردید.

راه اندازی این خط که در پی تلاش های مستمر کارکنان و مدیریت شرکت صنایع لنت پارسیان پیشرو محقق گردید، نتایج خوبی از جمله داخلی سازی ساخت مواد اصطکاکی، خود کفایی و جلوگیری از واردات این مواد و خروج ارز از کشور و بومی سازی تکنولوژی و فناوری ساخت این مواد را در بر خواهد داشت.

شایان ذکر است با راه اندازی این خط، زنجیره تامین قطعات این شرکت بطور کامل داخلی سازی گردید.

Top