امضای قرارداد داخلی سازی قطعات شرکت مگاموتور با قطعه سازان (گزارش تصویری)
۳۰ تیر ۱۳۹۸

امضای قرارداد داخلی سازی قطعات شرکت مگاموتور با قطعه سازان (گزارش تصویری)

امضای قرارداد داخلی سازی قطعات بین شرکت مگاموتور و قطعه سازان با حضور وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا در سومین روز از نمایشگاه فرصت های ساخت داخل و رونق تولید.

photo_2019-07-21_09-32-55
photo_2019-07-21_09-33-04
photo_2019-07-21_09-33-09
photo_2019-07-21_09-33-21
photo_2019-07-21_09-33-25
photo_2019-07-21_09-33-29
Top