برگزاری ارزیابی سازمان آراسته گروه سایپا در مگاموتور
27 بهمن 1395

برگزاری ارزیابی سازمان آراسته گروه سایپا در مگاموتور

ممیزی ۵S در شرکت مگاموتور با حضور مهندس ناصری قائم مقام مدیرعامل مگاموتور، معاونین و مدیران مگاموتور و ارزیابان گروه سایپا برگزار شد.

مهندس ناصری قائم مقام مدیرعامل شرکت مگاموتور ضمن خوشامدگویی به ارزیابان و دیگر حضار جلسه گفت: ۵S یک سیستم یا یک استاندارد نیست بلکه یک فرهنگ است که باید در سازمان حاکم شود که نیاز به تغییر و تحول و فرهنگ سازی دارد و این امر از سخت ترین امور است. رفتارهای درون سازمان باید در بستر فرهنگ تغییر کند.

قائم مقام مدیرعامل مگاموتور بیان هدف از برگزاری ارزیابی ها گفت: باید برای انجام هر کاری از هدف آن مطلع بوده و بدانیم چرا و چگونه می خواهیم این کار را انجام دهیم. هدف ما از ارزیابی ۵S شناسایی و جلوگیری از اتلافات و افزایش بهره وری در سازمان است که همه اینها با فرهنگ سازی محقق خواهد شد.

در ادامه بعد از انجام ارزیابی توسط تیم ممیزی سایپا، محمدخانی سرارزیاب تیم ارزیابی ۵s با برشمردن نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در نظام ارزشیابی ۵s گفت: مباحث رهبری و مدیریت در ترسیم خط مشی، الگوبرداری و تعامل با دبیرخانه نظام ۵s و وجود کانال های ارتباطی و اطلاع رسانی از نقاط قوت مگاموتور به شمار می رود و در مورد نقاط قوت باید موضوعاتی همچون نیاز به فرهنگ سازی بیشتر کارکنان در امر ۵s و همچنین توجه به اثربخشی بیشتر کانال های ارتباطی با توجه به نیاز به فراهم نمودن بستر فرهنگی بمنظور بالا بردن سطح همکاری پرسنل در این نظام را از جمله نقاط قابل بهبود در سازمان خواند.

وی در ادامه همسویی اهداف و برنامه های وظیفه ای با اهداف استراتژیک در سازمان را از نقاط قوت مگاموتور برشمرد و نقاط قوت و قابل بهبود موضوعات طرح ریزی و ساماندهی، عملیاتی، آموزش کارکنان در زمینه ۵s، ساماندهی و پاکیزگی، ارائه گزارشات، تشویق و ترغیب در مشارکت، صرفه جویی، کاهش حوادث، خلاقیت و نوآوری در امر ۵s عنوان و از اقدامات خوب صورت گرفته در این زمینه ها قدردانی نمود.

در پایان امیر چراغعلی سرپرست معاونت اداری و توسعه منابع انسانی مگاموتور از اقدامات مثبت صورت گرفته قدردانی و با اشاره به رشد و توسعه مگاموتور در زمینه نظام آراستگی در یک سال گذشته گفت: ارزیابی های خارج از مگاموتور موجب بهتر دیده شدن نقاط قوت و نقاط قابل بهبود خواهد شد و امیدوارم با تلاش بیشتر نسبت به تقویت نقاط قوت و تبدیل نقاط قابل بهبود به نقاط قوت اقدام کنیم و بتوانیم روز به روز در جهت بهتر شدن گام برداریم.

DSC_0379
DSC_0072
DSC_0094
Top