برگزاری جلسه  ارزیابی اولین جایزه مشارکت سازمانی در مگاموتور
16 بهمن 1396

برگزاری جلسه  ارزیابی اولین جایزه مشارکت سازمانی در مگاموتور

جلسه ارزیابی اولین جایزه مشارکت سازمانی با حضور مهندس امیری قائم مقام ارشد مگاموتور و ارزیابان گروه خودروسازی سایپا و معاونین، مدیران و اعضای کمیته نظام پیشنهادها برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس امیری قائم مقام ارشد مدیرعامل مگاموتور در افتتاحیه اولین جایزه مشارکت سازمانی، ضمن خیرمقدم به ارزیابان گروه خودروسازی سایپا و حاضرین در جلسه با تاکید بر اینکه هدف از برگزاری ممیزی ها و ارزیابی ها در مگاموتور ایجاد ارزش افزوده با شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود سازمان است گفت: با توجه به اینکه پرسنل بعنوان ارزشمندترین سرمایه مگاموتور همیشه مورد توجه ویژه مدیریت سازمان هستند، ایجاد خلاقیت و نوآوری و دوری از روزمرگی در انجام فعالیت ها، مهمترین انتظار سازمان از پرسنل خواهد بود.

مهندس امیری با بیان اینکه همیشه باید از خود بپرسیم «آیا راه بهتری نیز وجود دارد؟» گفت: وقتی خلاقیت و نوآوری در همه سطوح رخ دهد می توانیم شاهد سازمانی بهتر باشیم. در این صورت نظام پیشنهادهای سازمان عملکرد موفقی داشته است.

وی افزود: با توجه به پایش هایی که قبل از این در حوزه نظام پیشنهادهای مگاموتور انجام شد، اصلاحات خوبی در روند فعالیت های نظام پیشنهادها صورت گرفت و موفق شدیم با فرهنگسازی و آموزش در نهادینه سازی تفکر خلاق موفقیت هایی را کسب کنیم که البته هنوز در حال پیشرفت و گسترش آن هستیم و امیدوارم با انجام ارزیابی های امروز و با تاکید بر نقاط قوت و اصلاح و ارتقاءنقاط قابل بهبود بتوانیم در مسیر رشد و شکوفایی در حوزه نظام پیشنهادها در سطح سازمان گام برداریم.

گفتنی در اختتامیه این ارزیابی که با حضور دکتر جابری قائم مقام اجرایی مدیرعامل مگاموتور برگزار شد، ارزیابان گروه خودروسازی سایپا ضمن ارائه گزارشی مفصل از نقاط قوت و نقاط قابل بهبود نظام پیشنهادهای مگاموتور، روند فعالیت های نظام پیشنهادهای مگاموتور را مثبت ارزیابی نمودند.

_DSC0827
_DSC1063
Top