تقدیر از همکاران فعال در پروژه های حوزه منابع انسانی مگاموتور
09 تیر 1397

تقدیر از همکاران فعال در پروژه های حوزه منابع انسانی مگاموتور

اخبار داخلی – تقدیر از همکاران فعال در پروژه های حوزه منابع…

جلسه تقدیر از زحمات همکاران با مشارکت بالا در پیشرفت پروژه ها، برگزاری جشنواره ها و مسابقات در حوزه منابع انسانی شرکت مگاموتور با حضور معاون اداری و توسعه منابع انسانی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس چراغعلی در این جلسه با تقدیر از فعالین حوزه منابع انسانی بویژه پروژه شناسنامه پست سازمانی گفت: نیروی انسانی اصلی ترین و ارزشمندترین سرمایه مگاموتور محسوب می شوند.

مهندس چراغعلی با تاکید بر اهمیت نیروی انسانی متخصص و توانمند گفت: هر سازمانی برای رسیدن به برنامه ها، هدف ها و ماموریت های خود، نیازمند نیروی انسانی توانمند و با انگیزه است که کارکنان مگاموتور حائز این دو مولفه هستند و امیدوارم با تقویت این دو مولفه در تمام سطوح سازمان شاهد موفقیت مگاموتور در عرصه صنعت باشیم.

گفتنی است در این جلسه  از همکارانی که بیشترین مشارکت را در تدوین شرح شغل و شناسنامه پست های سازمانی واحدها داشتند و نیز شرکت کنندگان در اولین جشنواره اخلاق در بهره وری گروه خودروسازی سایپا و برگزیدگان مسابقه سنجش آگاهی کارکنان تقدیر بعمل آمد.

_DSC1173
_DSC1226
Top