تمدید گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO14001 و OHSAS18001  توسط مگاموتور
30 اردیبهشت 1397

تمدید گواهینامه سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO14001 و OHSAS18001 توسط مگاموتور

مراسم اختتامیه ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO14001 و OHSAS18001  با حضور مدیرعامل، جمعی از معاونین و مدیران مگاموتور و تیم ممیزی شرکت توف نورد به سرممیزی مهندس سرژیک صادقی در مگاموتور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس کندری مدیرعامل مگاموتور ضمن تشکر از زحمات ممیزان حاضر در جلسه و همه کارکنان مگاموتور که در اجرای هرچه بهتر ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO14001 و OHSAS18001 نقش داشته اند گفت: امیدوارم با توجه به گزارشی که توسط تیم ممیزی ارائه گردید بتوانیم با تعهد و تلاشی که داریم در تمام زمینه های مطرح شده از قبیل موضوعات زیست محیطی، ایمنی، ارگونومی و آلایندگی، نسبت به تبدیل نقاط قابل بهبود به نقاط قوت ، عملکرد موفق و قابل توجهی داشته باشیم.

مهندس کندری با بیان اینکه اجرای سیستم های نظارتی براساس فکر و اندیشه و با هدف بهبود و ارتقاء فرآیندها طراحی شده است گفت: موضوعات ایمنی، بهداشت شغلی و زیست محیطی برای مگاموتور همیشه بعنوان موضوعات اصلی مطرح بوده است و هیچگاه مشکلاتی همچون عدم نقدینگی از اهتمام مگاموتور در این زمینه نکاسته است.

گفتنی است طی گزارشی که توسط مهندس صادقی سرممیز حاضر در جلسه مطرح گردید، در ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO14001 ویرایش ۲۰۱۵ و OHSAS18001 ویرایش ۲۰۰۷ ، هیچ گونه عدم انطباقی گزارش نگردید و مگاموتور موفق به تمدید گواهینامه هر دو سیستم گردید.

نقاط قوت عنوان شده توسط سرممیز به شرح ذیل میباشد :

 

۱-تاکیدات مدیریت محترم عامل به موضوعات محیط زیست و ایمنی و سرعت عمل در اجرای تصمیمات مدیریتی با موضوعات HSE

۲- تدوین و اجرای استراتژی در معاونت اداری وتوسعه منابع انسانی و هدف گذاریهای سیستماتیک

۳- نظم و انضباط بسیار خوب در سالنهای تولید و کل سازمان

۴-توسعه پایدار و مدیریت سبز از اهداف سازمان بوده که بطور مشخص در خط مشی و استراتژی لحاظ گردیده است

۵-تحقق ۹۵ درصدی برنامه ها در بخش HSE

۶-انجام اقدامات تخصصی و حرفه ای در بخش آموزش

۷-استفاده از صندلیهای صنعتی ارگونومیک در سالن تولید اکسل

۸-اجرای ممیزی داخلی منظم، بازنگری مدیریت مناسب و تجزیه تحلیل رویدادها و حوادث بطور مناسب در بخش HSE

۹- اختصاص ۳۰ درصد از فضای شرکت به فضای سبز و کاشت گونه های گیاهی با مصرف آب کمتر و گیاهان دارویی

۱۰-رویکرد نظام مند مدیریت دانش

۱۱-بازسازی کف و اپوکسی سالنهای ماشینکاری و دنده زنی

 

Top