تمدید گواهی نامه استانداردهایOHSAS18001:2007, ISO14001:2004 در مگاموتور
27 خرداد 1396

تمدید گواهی نامه استانداردهایOHSAS18001:2007, ISO14001:2004 در مگاموتور

مگاموتور در ممیزی سیستم های مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی موفق به تمدید گواهی نامه استانداردهای OHSAS18001:2007, ISO14001:2004 شد.

????????????????????????????????????

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس شیخ عطار ضمن تشکر از تیم ارزیابی ممیزی حاضر در جلسه با مخاطب قرار دادن نیروهای جوان مگاموتور گفت: نیروهای جوان مگاموتور باید از فرصت ها برای رسیدن به جایگاه بالاتر و حرفه ای شدن در رشته تخصصی خود بهره ببرند چرا که روح اصلی این ممیزی ها در کشورهایی مانند ما ایجاد فرهنگ کار و نتیجه آن رفع مشکلات جاری آن است تا بتوانیم مشکلاتی را که منجر به افزایش هزینه های فعالیت ها می شود را در تمام حوزه ها کاهش دهیم.

مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر اصلاح مشکلاتی که در ممیزی ها شناسایی می شود گفت: تجربه هایی که در روند فرایندهای ممیزی بدست می آید بسیار ارزشمند است و فرصتی است که به قابلیتی بالاتر در جایگاه شغلی که دارید دست یابید.

وی افزود: شرایط کسب و کار امروز سخت و رقابتی است و جایی برای اشتباه و یا اتلاف منابع مالی و کسب نتایج ضعیف وجود ندارد و امیدوارم بتوانیم با شناسایی نقاط قوت و نقاط قابل بهبود در مسیر ارائه راهکار و به کار بردن اقدام اصلاحی و رسیدن به اهداف شرکت مگاموتور دست یابیم و فرهنگ کار با انجام اینگونه ممیزی ها نهادینه شده و با نگرش مثبت به کارها در جهت ارتقا و بهتر انجام دادن کارها در مسیر رسیدن به اهداف شرکت مگاموتور و گروه خودروسازی سایپا گام های موثری برداریم.

مهندس شیخ عطار با تاکید بر انجام اقدامات اصلاحی  در زمینه نقاط قابل بهبود ارائه شده توسط تیم ممیزی OHSAS گفت: بنگاه ها به سمت رقابتی تر شدن می روند و این در حالی است که ادامه روند کار به لحاظ محدودیت های مالی شرایط حاضر دچار سختی هایی است، امیدوارم با اجرای اقدامات اصلاحی در جهت رفع مشکلات و تبدیل نقاط قابل بهبود به نقاط قوت گام برداریم.

مدیرعامل مگاموتور با بیان اینکه باید فرهنگ بهبود مستمر، نهادینه شود گفت: با شناسایی نقاط ضعف اکنون باید پس از بررسی راه کار مناسب ارائه شود و باید به سطحی برسیم که بتوانیم با شناسایی نقاط ضعف بدون نیاز به حضور ممیزان نسبت به شناسایی نقاط ضعف و اجرای اقدامات اصلاحی و تبدیل این نقاط ضعف به نقاط قوت تلاش موثری داشته باشیم.

در ادامه مهندس صادقی سرممیز ارشد شرکت TUV-NORD ضمن تبریک تمدید گواهی نامه استانداردهایOHSAS18001:2007, ISO14001:2004  و ارائه گزارش مبسوطی از روند ممیزی، نقاط قوت مگاموتور را لحاظ نمودن HSE در استراتژیهای کلان سازمان توسط معاونت طرح و برنامه، اقدامات موثر واحد ارتباطات در نشر خبرنامه ، مقالات و پیامهای HSE، تدوین برنامه استراتژیک در حوزه منابع انسانی، تاکیدات مدیریتی موثر در جلسات بازنگری مدیریت، اجرای بسیار موثر سیستم مدیریت کارخانه در واحد تولید، وجود درمانگاه مجهز با تیم مجرب و نظم خاص، وجود  نظام موثر ۵S در واحد توسعه منابع انسانی، برگزاری منظم جلسات کمیته حفاظت فنی در سطح شرکت، عملکرد و پاسخگویی بسیار خوب همیاران HSE، اجرای تعداد زیادی از پروژه های HSE در واحد پشتیبانی فنی، اجرای طرحهای خوب مهندسی جهت کاهش ریسک مخاطرات در واحد مهندسی، بهبود وضعیت لجستیک سازمان و رانندگی ایمن لیفتراکها در واحد برنامه ریزی، بازرسیهای دوره ای تجهیزات آتش نشانی و تمرینات موثر آتش نشانان، نیاز سنجی های آموزشی سیستماتیک در واحد آموزش، ایجاد دفترچه و توسعه مدل BSC توسط طرح وبرنامه، انجام فعالیتهای مناسب واحد ترابری در بکارگیری پیمانکار حمل و نقل سبک عنوان کرد.

????????????????????????????????????

_DSC1718

_DSC1725

Top