توسط مگاموتور محقق گردید؛/ پوشش الزامات مربوط به کاهش مصرف سوخت تا سال ۱۴۰۰ با طراحی و ساخت موتور  M15GSI
03 خرداد 1397

توسط مگاموتور محقق گردید؛/ پوشش الزامات مربوط به کاهش مصرف سوخت تا سال ۱۴۰۰ با طراحی و ساخت موتور M15GSI

بدنبال محدودیت منابع انرژی و روندهای توسعه جهانی، کاهش مصرف سوخت خودروها به عنوان مهمترین رویکرد در طراحی قوای محرکه خودروها در سالیان اخیر مطرح گردید و همزمان در ایران نیز الزامات کاهش مصرف سوخت ناوگان خودروهای سواری کشور تعیین گردید. در این راستا پروژه توسعه موتور M15GSI (موتور بهبود یافته تیبا) با هدف کاهش مصرف سوخت خودروهای X200 گروه سایپا و بهبود پارامترهای عملکردی موتور کلید خورد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس کندری مدیر عامل شرکت مگاموتور با تشریح روند اجرای پروژه توسعه موتور M15GSI (موتور بهبود یافته تیبا) که با هدف کاهش مصرف سوخت خودروهای X200 در مگاموتور صورت گرفت گفت: در ابتدای پروژه کلیه زمینه¬های کاهش مصرف سوخت و بهبود عملکرد موتور بررسی و قیود افزایش قیمت حداقلی محصول و رفع مشکلات کیفی درحوزه¬های تولید و مونتاژ محصول فعلی لحاظ گردید و پس از برگزاری جلسات متعدد با واحدهای مهندسی، تولید، کیفیت و سازندگان، حجم تغییرات موتور و روند انجام فعالیت¬های پروژه مشخص گردید.

مهندس کندری با بیان اینکه تولید این موتور با توجه به الزامات مربوط به کاهش مصرف سوخت، می تواند تا پایان سال ۱۴۰۰ ادامه داشته باشد گفت: پس از انجام فاز طراحی مفهومی و جزییات، تکمیل نقشه ها و مدارک اولیه موتور و نمونه سازی قطعات انجام پذیرفت و طی یک فرآیند چند ماهه شامل اصلاح طراحی برخی قطعات و نمونه سازی¬های مکرر، پارامترهای عملکردی و مصرف سوخت موتور M15GSI تثبیت گردید.

وی افزود: موتور M15GSI با کاهش ۶ الی ۷ درصدی مصرف سوخت در نقاط کاری موتور، افزایش حدود هفت درصدی توان موتور و بهبود پنج درصدی گشتاور بیشینه موتور، تمامی الزامات قانونی مربوط به کاهش مصرف سوخت را تا پایان سال ۱۴۰۰ پوشش خواهد داد.

مدیرعامل مگاموتور با اشاره به چگونگی صحه گذاری محصول طراحی شده گفت: بمنظور صحه گذاری طراحی محصول، مجموعه ای از آزمون های مکانیکی، شامل رفتار روغن کاری و خنک کاری، سایش پیستون، NVH، مقاومت حرارتی، تهویه، رفتار دینامیک سیستم سوپاپ بندی و… و همچنین آزمون های دوام شامل ۵۰۰ ساعت، ۳۰۰ ساعت دور و بار کامل و ۲۰۰ ساعت شوک حرارتی بر روی موتور M15GSI انجام شد که همه این آزمون ها با موفقیت پشت سر گذاشته شد.

وی افزود: هم اکنون فاز توسعه موتور M15GSI به پایان رسیده و پروژه وارد فاز کالیبراسیون موتور و خودرو شده است. همچنین به موازات فاز توسعه و کالیبراسیون، فرآیند ساخت داخل این قطعات توسط سازندگان داخلی آغازگردیده و پیش بینی می شود از ابتدای سال ۱۳۹۸ تولید انبوه موتور M15GSI  و نصب آن بر روی خودروهای ساینا و کوییک سایپا آغاز گردد.

مدیرعامل مگاموتور در پایان ضمن تشکر و قدردانی از تلاش های صورت گرفته توسط کارشناسان متخصص شرکت مگاموتور در اجرا پروژه فوق الذکر، با بیان اینکه موتور M15GSI به عنوان موتور استراتژیک گروه سایپا در سال های آینده محسوب می شود گفت: ذکر این نکته ضروری است که همزمان با بهبود در حوزه طراحی، انتظار می رود ارتقای زیرساخت های تولید به منظور حفظ اهداف عملکردی پروژه توسط قطعه سازان و همچنین در حوزه مونتاژ قوای محرکه با جدیت تمام انجام گیرد که خوشبختانه این امر به میزان قابل قبولی در حال انجام و پیگیری است.

Top