داخلی سازی ۱۰۰ درصدی مجموعه دیسک و صفحه تیبا ۲۱۵ میلی متری در مگاموتور
03 شهریور 1398

داخلی سازی ۱۰۰ درصدی مجموعه دیسک و صفحه تیبا ۲۱۵ میلی متری در مگاموتور

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، دکتر داود افشار، معاون مهندسی مگاموتور با تشریح فعالیت های بعمل آمده در پروژه ساخت داخل مجموعه دیسک و صفحه تیبا ۲۱۵ میلی متر با تاکید بر اهمیت مجموعه دیسک و صفحه از لحاظ فنی و مهندسی و نیز از نقطه نظر قیمتی در قوای محرکه و ارتباط آن با رضایت مشتری گفت: پروژه ساخت داخل این مجموعه از سال ۹۶ در واحد مهندسی و با همکاری معاونت های کیفیت و تامین آغاز و با عمق ۷۰ درصد داخلی سازی گردید که با بروز تحریم ها ۳۰ درصد باقیمانده نیز با هدف ساخت داخل کامل و نیز کاهش ارزبری، در دستور کار مگاموتور قرار گرفت و امروز در تامین این قطعه شاهد قطع وابستگی به شرکت های خارجی هستیم.
معاون مهندسی مگاموتور، قطعات تولید شده داخلی را برابر با قطعات خارجی با لحاظ کیفی دانست و افزود: براساس نتایج تست های انجام شده در سطح قطعه و سطح خودرویی، قطعات تولیدی با نمونه های خارجی برابری کرده و حتی برخی از مشکلات کیفی در مجموعه های وارداتی مانند جا روی نامناسب دنده عقب، در نمونه های ساخت داخل مرتفع گردیده است.
وی درپایان ضمن تشکر از همکاری و هماهنگی بسیار خوب کارشناسان  تیم پروژه در واحدهای تولید،کیفیت، تامین، کنترل پروژه و… یادآور گردید: بدون شک این موفقیت، متعلق به همه کارکنان خانواده بزرگ سایپا می باشد و  امید است این همکاری مثال زدنی در سایر پروژه های ساخت داخل در دست انجام در واحد مهندسی ادامه یافته و شاهد تحقق رونق تولید در سال ۹۸ باشیم.
Top