دریافت گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 توسط معاونت کیفیت در مگاموتور
29 آبان 1398

دریافت گواهینامه استاندارد ISO/IEC17025 توسط معاونت کیفیت در مگاموتور

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، پیرو ممیزی انجام شده توسط مرکز ملی تأیید صلاحیت NACI ایران، آزمایشگاه کیفیت مگاموتور موفق به دریافت گواهینامه ISO/IEC 17025 گردید.
استاندارد فوق، الزامات کلی برای احراز صلاحیت انجام آزمون ها و یا کالیبراسیون ها را معین می سازد که معاونت کیفیت مگاموتور توانسته با تکیه بر دانش فنی و تلاش کارکنان خود و همچنین همکاری واحدهای مرتبط، موفق به دریافت این گواهینامه شد.
از مزایای این استاندارد میتوان به موارد ذیل اشاره نمود:
– ارتقاء و افزایش سطح اعتبار در انجام آزمونهای استاندارد در جامعه صنعتی کشور خصوصاً صنعت خودرو.
– افزایش سطح درخواستهای برون سازمانی جهت انجام آزمونهای اکرودیت شده با توجه به عضویت مگاموتور در شبکه و لیست آزمایشگاه های مرجع و همکار اداره استاندارد ایران.
– کسب مجوز از طرف مرکز ملی تایید صلاحیت ایران جهت انجام آزمونهای معتبر و استاندارد در سطح ملی در حوزه های مختلف در صنایع کشور.
– افزایش سطح اطمینان و صحت در نتایج آزمونهای موثر در اخذ تصمیمات مهم کیفی برای قطعات خودرویی و غیر خودرویی.
– ارتقاء سطح علمی و دانش فنی کارشناسان آزمایشگاهها در زمینه های مختلف خصوصاً تجزیه و تحلیل نتایج آزمون و اعلام نظر های کارشناسی بدون ریسک خطا در انجام آزمون، بررسی و اعلام نتیجه.

 

2019-11-18 (4)

Top