در جلسه تودیع و معارفه معاونت بازرگانی و معاونت مهندسی مطرح شد:/ با تغییر نگرش و تفکر خلاقانه می توان در جهت پیشرفت گام برداشت
18 خرداد 1395

در جلسه تودیع و معارفه معاونت بازرگانی و معاونت مهندسی مطرح شد:/ با تغییر نگرش و تفکر خلاقانه می توان در جهت پیشرفت گام برداشت

جلسه تودیع و معارفه معاونت بازرگانی و معاونت مهندسی با حضور مدیر عامل و جمعی از معاونین و مدیران مگاموتور برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور با بیان اینکه اتخاذ همه تصمیمات مدیریتی با نگاه بهبود و کسب موفقیت صورت می گیرد گفت: مگاموتور باید در میان شرکت های گروه سایپا عملکرد موفق تری داشته باشد و تا به امروز اقدامات مثبتی نیز از قبیل اصلاح ساختار مالی برای برگرداندن شرکت به جایگاه اصلی خودش و تحکیم این جایگاه صورت گرفته است و مگاموتور می تواند با ارائه عملکرد بهتر در برنامه های تعریف شده بعنوان موتور کشنده گروه امکان افزایش ظرفیت تولید را فراهم کند.

مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر اینکه باید پس از شناسایی نقاط ضعف و تبدیل آنها به نقاط قوت در جهت تحقق اهداف ترسیم شده حرکت کنیم با بیان مثالی عینی از فردی عادی در نظم دهی به پیرامون خود گفت: اگر هر شخص در جایگاه خودش نسبت به کاری که انجام می دهد خود را متعهد و مسئول بداند و کار خود را جدی بگیرد، می تواند با تفکر خلاقانه در جهت بهبود و پیشرفت حرکت کند. این فرد با نگاه و تفکری که دارد می تواند حتی برای دیگر افراد نیز نمونه بوده و در ایجاد تحول سهیم باشد.

مهندس شیخ عطار افزود: همه ما باید این اعتقاد را داشته باشیم که با امکانات و موقعیتی که داریم می توانیم با بازنگری در رویکرد و باورهای خود و پیگیری و تلاش در ایجاد تغییر و تحول گام موثر برداریم و امیدوارم با این نگاه شاهد پیشرفت های چشمگیر در تمام سطوح باشیم.

مدیرعامل مگاموتور با اشاره به ضعف در زیرساخت های لازم برای تولیدات برنامه ریزی شده مطمئن گفت: می توانیم با اولویت گذاری، کار گروهی، پیگیری مستمر و ایمان به مسئولیتی که بر عهده داریم عملکرد خوبی را به ثبت برسانیم و شاهد تغییر و تحولات مثبت در سازمان باشیم.

مهندس شیخ عطار مدیرعامل مگاموتور با تشکر از زحمات مهندس ندیمی و مهندس تدبیری و بیان اینکه همچنان از تجربیات مهندس ندیمی بعنوان مشاور در امور بازرگانی بهره می بریم برای مهندس شیرازی و مهندس نیک نام آرزوی موفقیت کرد و افزود: موضوعات متعددی وجود دارد که نیاز به بازبینی دارد و امیدوارم تلاش ها و پیگیری ها افزایش یابد تا بتوانیم شاهد موفقیت های روز افزون باشیم.

_DSC0134

Top