در راستای تبادل تجربیات و بمنظور افزایش بهره وری صورت گرفت:/ بازدید جمعی از کارشناسان شرکت تراکتورسازی از مگاموتور
04 مرداد 1397

در راستای تبادل تجربیات و بمنظور افزایش بهره وری صورت گرفت:/ بازدید جمعی از کارشناسان شرکت تراکتورسازی از مگاموتور

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس مهدی بهاریه، جانشین مدیر برنامه ریزی تولید و تامین قطعات شرکت تراکتورسازی تبریز با مثبت ارزیابی نمودن این بازدید گفت: در سال های اخیر شرکت تراکتورسازی گام های بزرگی در ارتباط با نوسازی خطوط و بهبود فرآیندهای تولید و توسعه و افزایش بهره وری برداشته است و در همین راستا و بمنظور تبادل اطلاعات و تجربیات خود شروع به برقراری ارتباط با شرکت های موفقی نظیر مگاموتور در جهت بهره مندی از تجربیان این شرکت ها نموده است.

مهندس بهاریه با پویا و سرزنده خواندن شرکت مگاموتور گفت: در بازدیدی که از خطوط داشتیم نظم و آراستگی و اصلاح فرایندهای تولیدی در همه جا به وضوح مشاهده می شد و برخورد گرم و صمیمی همکاران و مدیران شرکت مگاموتور در ارائه تجربیات خود از جنبه های خوب این بازدید برای من بود.

وی افزود: در شرایط اقتصادی حال حاضر شرکت هایی نظیر تراکتورسازی و مگاموتور می توانند در زمینه های تامین و تولید قطعات و همچنین اصلاح فرایندها و زیرساخت ها همکاری های خوب و موثری با یکدیگر داشته باشند.

 

_DSC34484

 

Top