دکتر جمالی در جلسه شورای معاونین سایپا تاکید کرد:/ مگاموتور با انتخاب مسیر درست در مسیر دستیابی به اهداف گروه خودروسازی سایپا است
11 مهر 1396

دکتر جمالی در جلسه شورای معاونین سایپا تاکید کرد:/ مگاموتور با انتخاب مسیر درست در مسیر دستیابی به اهداف گروه خودروسازی سایپا است

دکتر مهدی جمالی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا  در جلسه شورای معاونین گروه سایپا گفت:  مسیری که مگاموتور در دستیابی به اهداف خود و سایپا انتخاب کرده است مسیر درستی است و با توجه به شناختی که این مجموعه از جایگاه خود دریافته، می تواند مسائل و مشکلات را در ادامه این مسیر مرتفع کند.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، دکتر مهدی جمالی در نشست شورای معاونین گروه خودروسازی سایپا با اشاره به گستره فعالیت مگاموتور گفت: ماموریت مگاموتور علاوه بر طراحی قوای محرکه جدید همزمان با تامین و حساسیت های لحظه ای و چالشی، کار بسیار دشواری است و مدیریت مگاموتور با وجود فشار بالای کار نشان داده است که توانایی پیشبرد ماموریت ها و وظایف محوله را بخوبی دارد.

وی با تقدیر از عملکرد مگاموتور گفت: مهمترین کار در هر مجموعه بزرگی این است که نسبت به برنامه آینده خود دقیقا آگاهی داشته باشد و مگاموتور طی دو سال گذشته، با تلاش مدیرعامل مگاموتور، مجموعه هیات مدیره، معاونین و مدیران نشان داده است نسبت به برنامه توسعه آینده خود آگاهی کامل دارد و برای این منظور نقشه راه خوبی در پیش گرفته و بطور مداوم در حال ارزیابی است و در این راه من بعنوان مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از تمام ظرفیت های خود در حمایت از این شرکت و اهداف پیش رو استفاده خواهم کرد.

دکتر جمالی در پایان گفت: در بازار کسب و کار امروز بهترین کار برای سایپا توسعه سبد محصولات است و در این راه مگاموتور نقشی حیاتی دارد چرا که وظیفه تامین قوای محرکه سایپا را بر عهده دارد، قطعات دیگر را می توان از طریق قطعه سازان تامین نمود ولی اصل پلتفرم سایپا باید در مگاموتور محقق شود که خوشبختانه مدیریت مگاموتور برنامه ریزی خوبی در این زمینه انجام داده است.

_DSC9141
_DSC9107
_DSC9317
_DSC9427
Top