مدیرعامل شرکت مگاموتور:/  رویکرد امروز مگاموتور؛ حمایت از تولید داخل قطعه سازان
08 اسفند 1396

مدیرعامل شرکت مگاموتور:/ رویکرد امروز مگاموتور؛ حمایت از تولید داخل قطعه سازان

اخبار داخلی – مدیرعامل شرکت مگاموتور: / رویکرد امروز مگاموتور؛…

بر اساس رویکرد جدید سایپا مبنی بر اینکه صنعت «قطعه‌سازی» بال پرواز صنعت «خودروسازی» است، مگاموتور اقداماتی را در این خصوص همچون حمایت مضاعف از سازندگان دارای رتبه بالاتر کیفی، افزایش سطح تعامل با قطعه سازان، کوتاه کردن زمان پرداخت مطالبات و ایجاد روابط مناسب و سازنده با قطعه سازان در دستور کار قرار داده است.
به گزارش روابط  عمومی مگاموتور، مهندس کندری مدیرعامل مگاموتور با اشاره به نگاه جدیدگروه خودروسازی سایپا به مجموعه قطعه سازان صنعت خودرو گفت: صنعت «قطعه‌سازی» بال پرواز صنعت «خودروسازی» است و با درک این واقعیت است که می توان به آینده خودروسازی و قطعه‌سازی امیدوار بود و در این خصوص اقداماتی همچون حمایت از ساخت داخل قطعاتی که خرید خارج می شوند، حمایت مضاعف از سازندگان دارای رتبه بالاتر کیفی، افزایش سطح تعامل با قطعه سازان، کوتاه کردن زمان پرداخت مطالبات و ایجاد روابط مناسب و سازنده با انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور صورت گرفته است.

 

مدیرعامل مگاموتور با تاکید اهمیت توجه به موضوع نقدینگی قطعه سازان گفت: برنامه ریزی جهت پرداخت مطالبات سازندگان و استفاده از منابع بانکی جهت تسریع در فرآیند های پرداخت به سازندگان و همچنین استفاده از مکانیزم های مختلف خرید دین و قراردادهای سه جانبه بین بانک ها و سازندگان گروه سایپا به عنوان یکی از راه حل های جذب نقدینگی و پرداخت به سازندگان در دستور کار قرار گرفته است.
مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر اهمیت استفاده از توان داخلی در تامین قطعات و همچنین لزوم ایجاد صنعت قطعه سازی توسعه یافته گفت: حمایت از ساخت داخل قطعاتی که خرید خارج می شوند جهت جلوگیری از افزایش میزان ارزبری قوای محرکه و استفاده حداکثری از توان تولیدی قطعه سازان جزو برنامه های مگاموتور به حساب می آید و در همین راستا نیز بهبود کیفی ارتباط با سازندگان طرف قرارداد جهت شناسایی مشکلات آنان و یافتن راه حل های مناسب و بهبود فرآیندهای تامین و حمایت مضاعف از سازندگان با رتبه کیفی بالا جهت ارتقاء کیفی خودروهای گروه که باعث افزایش فروش خودروهای گروه خواهد شد و همچنین ایجاد استوک قوای محرکه همه گروه های خودرویی جاری گروه خودروسازی سایپا به میزان حداقل ۹ هزار دستگاه بنابر سیاست های اعلامی مدیریت ارشد گروه در برنامه ریزی های مگاموتور گنجانده شده است.
وی در خاتمه با اشاره به اینکه تاکنون ارتباط عمیقی با مجموعه قطعه سازان ایجاد نشده است گفت: ایجاد روابط مناسب و سازنده با انجمن صنایع همگن قطعه سازان کشور و شرکت در جلسات مربوطه جهت یافتن راه کارهای مناسب از طریق خرد جمعی و حل مشکلات موجود در کنار دیگر برنامه های در دست اقدام از جمله راهکارهای عمق بخشی به ارتباط و تعامل بیشتر با سازندگان خواهد بود
Top