مدیرعامل گروه سایپا با حضور در مگاموتور: پروژه های ساخت داخل قوای محرکه رهام باید با جدیت ادامه یابد
09 آبان 1398

مدیرعامل گروه سایپا با حضور در مگاموتور: پروژه های ساخت داخل قوای محرکه رهام باید با جدیت ادامه یابد

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس میرجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در شرکت مگاموتور در جریان جزئیات روند پروژه های ساخت داخل قوای محرکه خودروی رهام قرار گرفت.
مهندس سلیمانی ضمن آگاهی از روند اقدامات و فعالیت های صورت گرفته در ساخت داخل قوای محرکه خودروی رهام خواستار عمق بخشی هر چه بیشتر در امر داخلی سازی این قطعات شد و تاکید نمود: باید از تمام ظرفیت های موجود در داخل گروه سایپا و مگاموتور در امر داخلی سازی قطعات فوق استفاده گردد و این موضوع باید با سرعت بیشتری دنبال شود.
ایشان با پراهمیت خواندن امر ساخت داخل و لزوم بهره مندی از حداکثر ظرفیت داخلی خاطرنشان نمود: مگاموتور با بهره مندی از ظرفیت علمی و تخصصی خود، باید همه مراحل را در هر دو موضوع نرم افزاری و سخت افزاری به پیش برده و گامی موثر در راستای تحقق اهداف استراتژیک گروه خودرو سازی سایپا بردارد.
این جلسه با همراهی مهندس رستگار قائم مقام مدیرعامل سایپا درامور تامین و بازرگانی و حضور مهندس شهریاری مدیرعامل مگاموتور و معاون و مدیران معاونت تحقیق و توسعه مگاموتور برگزار گردید.
Top