مدیرعامل گروه سایپا در بازدید از مگاموتور: مگاموتور همیشه خوب بوده و خوب تر نیز خواهد شد
11 مهر 1398

مدیرعامل گروه سایپا در بازدید از مگاموتور: مگاموتور همیشه خوب بوده و خوب تر نیز خواهد شد

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس میرجواد سلیمانی مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا با حضور در شرکت مگاموتور از پروژه های ساخت داخل و توسعه ای و خطوط تولیدی شرکت بازدید نمود.
مهندس سلیمانی در این بازدید با تاکید بر نقش مگاموتور در برنامه های توسعه محصول و تولیدی گروه سایپا خاطرنشان نمود: در چند ماهه گذشته شاهد تغییرات خوبی در این خصوص در مگاموتور بوده ایم که با توجه به برنامه های پیش رو، مگاموتور باید ضمن افزایش فعالیت های خود در زمینه ساخت داخل و توسعه محصول در پیشبرد اهداف و برنامه های گروه خودروسازی سایپا، اقدامات موثری را دنبال نماید.
ایشان در ادامه در پاسخ به اینکه آینده مگاموتور را چگونه ترسیم می کنید گفت: “مگاموتور همیشه خوب بوده و ان شاء ا… خوبتر نیز خواهد شد.”
Top