معاون تولید مگاموتور خبر داد:/ ثبت رکورد تولید جدید موتور تندر ۹۰ در شرکت مگاموتور
30 مرداد 1396

معاون تولید مگاموتور خبر داد:/ ثبت رکورد تولید جدید موتور تندر ۹۰ در شرکت مگاموتور

 

مهندس حسین بینشیان معاون تولید مگاموتور از رکورد جدید تولید موتور تندر ۹۰ خبر داد و گفت: تولید موتور تندر ۹۰ در شیفت کوتاه روز شنبه ۲۸  مرداد ماه سال جاری به میزان ۳۱۰ دستگاه ثبت گردید و امید است این عدد با رفع عوامل توقف طی روزهای آینده تثبیت گردد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، معاون تولید مگاموتور با اشاره به اینکه با همکاری و همدلی کارکنان رکورد جدیدی در تولید موتور تندر ۹۰ ثبت شده است گفت: در سایه توجهات و حمایت های مدیر عامل، تلاش ها و پیگیری معاونت تامین و همچنین تمهیدات صورت گرفته در زنجیره تامین و کار تیمی اثربخش واحدهای مهندسی، کیفیت، پشتیبانی فنی، برنامه ریزی و منابع انسانی طی یک شیفت کاری مورخ شنبه  ۲۸  مرداد سال جاری رکورد تولید موتور تندر بمیزان ۳۱۰ دستگاه ثبت گردید.

وی افزود: شایان ذکر است ظرفیت خط تندر ۳۱۴ دستگاه طی یک شیفت کوتاه میباشد که با رفع عوامل توقف، طی روزهای آتی این رکورد تثبیت خواهدگردید.

در پایان گفتنی است رکورد قبلی تولید موتور تندر ۲۰۰ دستگاه دستگاه در یک شیفت کاری بوده است.

_DSC0011_S

Top