مهندس شیخ عطار مدیرعامل شرکت مگاموتور:/ نظارت بر عملکرد و فرآیندهای سازمان وظیفه همه ماست
13 مرداد 1395

مهندس شیخ عطار مدیرعامل شرکت مگاموتور:/ نظارت بر عملکرد و فرآیندهای سازمان وظیفه همه ماست

 

جلسه تودیع و معارفه مدیر بازرسی مگاموتور با حضور مدیرعامل و جمعی از معاونین مگاموتور برگزار و آقای حمیدرضا تاملی بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی شرکت مگاموتور معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس شیخ عطار مدیرعامل شرکت مگاموتور با معرفی آقای تاملی بعنوان سرپرست مدیریت بازرسی مگاموتور از زحمات و تلاش های آقای محمدی تشکر و قدردانی کرد و با اشاره به گستردگی فعالیت شرکت مگاموتور گفت: گستردگی فعالیت شرکت مگاموتور و همچنین ارزیابی های مختلف بر روی کیفیت عملکرد این شرکت در کل گروه سبب سنگین شدن مسئولیت همه ما در شرکت مگاموتور می شود و از آنجایی که گستردگی فعالیت مگاموتور در سطح کشور است، ضرورت دارد بتوانیم با عملکرد خوب و بدون نقص خود تصویری شفاف و مثبت از مگاموتور در کل نهادهای خصوصی کشور به نمایش بگذاریم. چراکه وقتی با قطعه سازی در شهری دور در حال تعامل هستیم، بازخورد عملکردمان نام و نشان گروه خودروسازی سایپا را تحت تاثیر قرار می دهد و این تاثیر در سطح کشور گسترده خواهد شد.

مدیرعامل مگاموتور با بیان اینکه وجود مدیریت بازرسی رافع مسئولیت ما در نظارت بر عملکرد و فرآیندها نخواهد بود گفت: موضوعات مربوط به بازرسی و ارزیابی عملکرد سیستم ها به ما اطمینان می دهند که آنچه را که انجام می دهیم با آنچه که طراحی کرده ایم منطبق است که باید همه معاونین و مدیریت ها در این نظارت مشارکت و همکاری داشته باشند و هیچگاه نباید وجود مدیریت بازرسی موجب شود از ارزیابی عملکرد سیستم ها و انطباق آن بر برنامه های طراحی شده دست برداریم.

مهندس شیخ عطار با تاکید بر اینکه با هر مسئولیتی و با هر شرح وظایفی، ارزیابی و نظارت بر صحت عملکرد خود در اولویت اول قرار دارد گفت:  اگر سوابق مگاموتور را مورد بررسی قرار دهیم، خواهیم دید زحمات و تلاش هایی که همکاران داشته اند سبب گذر شرکت از بحران بوده و وضعیت مگاموتور رو به بهبود است. لازم است نسبت به تمام فرآیندهایی که در ترافیک روزانه شغلیتان قرار می گیرد حساس باشید و از کوچکترین مساله به راحتی نگذرید چرا که کوچکترین مسائله می تواند منشاء زیان سنگین برای شرکت باشد.

مهندس شیخ عطار با مهم خواندن مسئولیت پذیری و رعایت اخلاق حرفه ای در سازمان گفت: ، باید معاونین و مدیران بصورت آبشاری موضوع نظارت را در شرکت جاری سازند. وقتی شرکت می تواند موفق عمل کند که همه پرسنل بصورت فرد به فرد نسبت به فرآیندهای شرکت تعهد و احساس مسئولیت داشته باشد و در صورت بروز انحراف از دستورالعمل ها بتوانند ضمن رعایت اخلاق حرفه ای از راه صحیح و بدون هیچ هزینه برای شرکت با تدبیر نسبت به آسیب شناسی اقدام و کارها و فعالیت ها را به راه اصلی خودش برگردانند.

مدیرعامل مگاموتور با تاکید بر ضرورت امر پاسخگویی در مورد همه اقدامات و فرآیندهای انجام گرفته در مگاموتور گفت: باید همه فرآیندهایی که در مگاموتور اتفاق می افتد طراحی و اجرای درست و صحیح را در بر داشته باشد و در این رابطه باید همه افراد سازمان در مورد اقدامات انجام شده و جاری شرکت پاسخگو باشند تا بتوانیم شاهد سرعت گرفتن پیشرفت و بهبود در سازمان باشیم.

در پایان این جلسه مهندس شیخ عطار با اشاره به اقدامات صورت گرفته در بازرسی مگاموتور و تشکر از زحمات آقای محمدی ابراز امیدواری کرد بتوانیم با کار گروهی و تلاش در جهت رسیدن به اهداف برنامه ریزی شده سایپا به رونق کسب و کار شرکت که نتیجه آن تاثیر مثبت بر رفاه پرسنل است دست یابیم.

DSC_0545

DSC_0591

DSC_0631

DSC_0665

Top