مهندس کربلایی، معاون کیفیت مگاموتور:/ اقدامات موثر در راستای افزایش رضایت مشتریان در اولویت اول مگاموتور قرار دارد
14 آذر 1395

مهندس کربلایی، معاون کیفیت مگاموتور:/ اقدامات موثر در راستای افزایش رضایت مشتریان در اولویت اول مگاموتور قرار دارد

مهندس حمید کربلایی رضا معاون کیفیت مگاموتور: در راستای تحقق افزایش رضایت مشتریان مگاموتور که یکی از مهمترین ماموریتهای معاونت کیفیت می باشد، پروژه های بهبود متعددی در حوزه های موتور، گیربکس، اکسل، آزمایشگاهها و سیستمهای کیفیت و زنجیره تامین مگاموتور تعریف شده است و اقدامات لازم در حال پیگیری و انجام می باشد.

dsc_0586-copy

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس کربلایی رضا معاون کیفیت مگاموتور با اشاره به مهمترین پروژه های اجرا شده در این معاونت گفت: در راستای تحقق افزایش رضایت مشتریان مگاموتور که یکی از مهمترین ماموریتهای معاونت کیفیت می باشد، پروژه های بهبود متعددی در حوزه های موتور، گیربکس، اکسل، آزمایشگاهها و سیستمهای کیفیت و زنجیره تامین مگاموتور تعریف شده است و اقدامات لازم در حال پیگیری و انجام می باشد که مهمترین پروژه های اجرا شده، مجموعه دیسک و صفحه کلاچ مین دمپرتیبا، افزایش کیفیت قطعات EMS و مدولار مصرف کردن آن و درنتیجه کاهش برگشتی این قطعات، ارتقاء استندهای تست انتهای خط تیبا و کاهش نشتی روغن موتور، گیربکس جدید با دوبل برنجی که تا انتهای سال جاری به تولید خواهد رسید و تولید پوسته گیربکس جدید اشاره نمود، که بطور میانگین در حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد پیشرفت داشته است.

مهندس کربلایی رضا با اشاره به اقدامات موثر در جهت افزایش سطح رضایت مشتریان محصولات مگاموتور گفت: به منظور جلب بیشتر رضایت مشتریان و افزایش اثر بخشی اقدامات مورد نیاز، کلیه پروژه ها بر اساس بررسی و شناخت نیازهای مختلف مشتریان و در قالب تیمهای کارشناسی مشترک با همکاری شرکتهای خودرو ساز و بازخوردهای دریافتی از واحد پاسخگوئی به شکایات مشتریان سایپا (CRM) تدوین و برنامه ریزی شده است که برخی از این پروژه ها عبارتند از: پروژه های بهبود کیفیت سیستم EMS و رفع مشکل روشن شدن چراغ چک –  کاهش نشتی روغن از موتور –  بهبود کیفیت و استاندارد نمودن طرح دیسک و صفحه کلاچ تیبا و رفع مشکل تقه زدن هنگام تعویض دنده- کاهش صدای غیرعادی موتور در حوزه محصول موتور. پروژه های بهبود جا روی دنده ها و شیفتینگ – کاهش زوزه در گیربکس – کاهش نشتی از گیربکس – کاهش صدای غیرعادی سیستم کلاچ در حوزه محصول گیربکس و پروژه های بهبود سیستم ترمز –  افزایش کیفیت بلبرینگها – افزایش کیفیت بازویی سیبک حوزه محصول اکسل.

معاون کیفیت با بیان اینکه در بخش نظام های کیفی و ارزیابی، سیستم مدیریت کیفیت سایپا در برنامه های مگاموتور بصورت الزام در نظر گرفته شده است گفت: در راستای یکپارچه سازی و هماهنگی سیستمهای کیفی مورد استفاده با گروه خودروسازی سایپا، در برنامه های مگاموتور الزامات سیستم مدیریت کیفیت سایپا S-SQR  مد نظر قرار گرفته و لذا پروژه ای نیز در این خصوص تعریف و اقدامات لازم در راستای پیشبرد آن در حال انجام است و در راستای ارتقاء تامین کنندگان کلیه شرکت های دارای گرید پایین شناسایی و اقدامات بهبود در راستای ارتقاء شرکت های فوق و یا حذف شرکتهایی که دارای قابلیت مناسب نمی باشد در حال انجام است. همچنین در خصوص خطوط پیمانکاری تولید مگاموتور، با ادغام خطوط ماشینکاری و مونتاژ در مجموعه شرکت مگاموتور و یکسان سازی سیستمهای کیفی فرآیندهای داخلی و نظارت دقیق تر بر کیفیت این تولیدات انتظار رشد کیفی در این حوزه ها وجود دارد.

مهندس کربلایی رضا با اشاره به اینکه واحد آزمایشگاه معاونت کیفیت در راستای انجام ماموریت خود با توجه به چالش های جدید در حوزه کیفیت، اقدام به تعریف پروژه های کیفی و فنی برای آزمایشگاه نموده است اظهار داشت: استقرار سیستم مدیریت کیفیت ۱۷۰۲۵، خرید و راه اندازی تجهیزات آزمون ( EMS از جمله سنسور اکسیژن، سنسور TDC و ECU) خرید و راه اندازی تجهیزات آزمون دوام گیربکس، بهینه سازی آزمایشگاه موتور، خرید و راه اندازی تجهیزات پیرسازی کاتالیست از این جمله است. چشم انداز تعریف شده برای آزمایشگاه، کسب اعتبار بین المللی جهت ارتقاء کیفیت نتایج آزمایشگاهی می باشد که در اینصورت حوزه مشتریان خارجی خود را نیز گسترش داده و نتیجه آن کسب درآمد برای شرکت می باشد. استراتژی این واحد در این راستا اخذ گواهینامه ۱۷۰۲۵، بهبود تجهیزات)مطایق پروژه های فوق(، افزایش دانش فنی و فعالیت بر اساس اصول مهندسی می باشد.

وی اقدامات کیفیت در جهت کاهش میزان برگشتی محصولات را پر اهمیت دانست و افزود: افزایش کیفیت در راستای کاهش میزان برگشتی ها موجب افزایش رضایت مشتریان و به تبع آن افزایش فروش محصولات گروه خواهد شد و همچنین کاهش هزینه های تحمیلی به شرکت را در بر خواهد داشت که در هر دو حالت موجب افزایش رقابت پذیری با رقبا و افزایش سوددهی و رضایت ذینفعان به خصوص مشتریان خواهد شد.

در پایان مهندس کربلایی رضا معاون کیفیت مگاموتور، تصمیمات مدیریت ارشد مگاموتور را موجب ارتقای سطح کیفی محصولات عنوان کرد و افزود: اعتقاد راسخ مدیریت ارشد سازمان به مسائل کیفی و حمایت و پیگیری های مجدانه درخصوص انجام پروژه های بهبود کیفیت در کل گروه مگاموتور و شرکت های تابعه و در نظر گرفتن بودجه های خاص به مسایل کیفی باعث کاهش مشکلات کیفی گردیده است. جهت ارتقاء مورد نیاز امروزی محصولات، سرمایه گذاری بر روی بهبود کیفیت قطعات استراتژیکی نظیر دنده ها، بلوک سیلندر و راه اندازی خطوط مونتاژ جدید با سطح اتوماسیون بروز بمنظور خطاناپذیرسازی و کاهش مشکلات اپراتوری با الگوبرداری از خط مونتاژ تولید موتور L90 نیز می تواند راهگشای بسیار مناسبی جهت ارتقاء سطح کیفیت و افزایش رضایت مشتریان باشد.

Top