مهندس کندری مدیرعامل مگاموتور: / مگاموتور دارای یک فکر، اندیشه و در جهت تولید است
08 مهر 1397

مهندس کندری مدیرعامل مگاموتور: / مگاموتور دارای یک فکر، اندیشه و در جهت تولید است

تودیع و معارفه قائم مقام ارشد مدیریت عامل مگاموتور با حضور جمعی از معاونین ومدیران شرکت مگاموتور برگزار و مهندس رزازی بعنوان قائم مقام ارشد مگاموتور معرفی گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مهندس کندری مدیرعامل  مگاموتور ضمن تشکر از زحمات و تلاش های مهندس امیری در مگاموتور و خوشامدگویی به مهندس رزازی گفت: درمدتی که در مگاموتور در خدمت مهندس امیری بودیم از حسن خلق و تخصص ایشان کمال بهره را بردیم که البته ایشان گرچه دیگر در مگاموتور حضور ندارند ولی همچنان ما می توانیم از تجربیات ایشان بهره مند شویم.

مهندس کندری با اشاره به اینکه در شرایط اقتصادی جدید گفت: شرایط اقتصادی جدید موجب شده است که تمرکز از سمت تولید به سمت تامین مالی و تامین مواد اولیه و قطعات تغییر یابد و امروز سنگینی کار بر دوش معاونت های مالی و اقتصادی، تامین و بازرگانی است که جا دارد از زحمات همه همکارانم در شرکت مگاموتور کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.

وی افزود: امروز مگاموتور دارای یک فکر، اندیشه و در جهت تولید است و امیدوارم با حضور مهندس رزازی و بهره مندی از تجربیات ایشان بتوانیم در راستای اهداف عالیه گروه خودروسازی سایپا حرکت کنیم.

 

Top