موفقیت دراخذ استاندارد ISO / IEC 17025 توسط آزمایشگاههای کیفیت مگاموتور
08 آبان 1402

موفقیت دراخذ استاندارد ISO / IEC 17025 توسط آزمایشگاههای کیفیت مگاموتور

در پی ممیزی انجام شده توسط گروه ارزیابی سازمان ملی استاندارد ایران NACI ، مجموعه آزمایشگاه های کیفیت مگاموتور موفق به اخذ گواهینامه استاندارد ISO/IEC 17025  در سال ۱۴۰۲ گردید.

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، در ممیزی انجام شده توسط تیم ممیزی سازمان ملی استاندارد ایران که با حضور معاون کیفیت، مدیرآزمایشگاه ها و کارشناسان مربوطه همراه بود، الزامات کلی برای اخذ استاندارد  ISO / IEC 17025  مورد بررسی ارزیابان این سازمان قرار گرفت.

مجموعه آزمایشگاه های مگاموتور شامل آزمایشگاه های شیمی و پلیمر، متالورژی، برق و الکتریک، قطعات، تست موتور و اندازه گیری دقیق طی چهار روز مورد بازدید و ممیزی دقیق ممیزان اداره استاندارد قرار گرفت و این مدیریت موفق به کسب تاییدیه استاندارد ISO / IEC 17025 گردید.

شایان ذکر است کسب این گواهینامه در کنار افزایش اعتبار ملی برای آزمایشگاه های مگاموتور به عنوان آزمایشگاه همکار و اکرودیته مؤسسه استاندارد ایران، موجب اعتبار دهی بیشتر به نتایج آزمون ها و کیفیت محصولات تولیدی شرکت مگاموتور می شود.

روابط عمومی مگاموتور ضمن عرض تبریک به کارکنان سخت کوش آزمایشگاه ها ، آرزوی پیشرفت های بیشتر در کلیه زمینه ها برای شرکت مگاموتور را دارد.

Top