مگاموتور به عنوان اولین شرکت در گروه سایپا موفق دریافت گواهینامه ISO 45001: 2018 گردید
26 خرداد 1398

مگاموتور به عنوان اولین شرکت در گروه سایپا موفق دریافت گواهینامه ISO 45001: 2018 گردید

به گزارش روابط عمومی مگاموتور، مراسم اختتامیه ممیزی سیستم های مدیریتی ایمنی و بهداشت شغلی و زیست محیطی مبتنی بر استانداردهای ISO45001:2018 و ISO14001:2015 با حضور جمعی از معاونین و مدیران ، روسا، سرپرستان و همیاران HSE  مگاموتور و تیم ممیزی شرکت توف نورد در مگاموتور برگزار شد و گواهینامه ISO45001:2018  توسط مگاموتور، به عنوان اولین شرکت در سطح گروه سایپا دریافت گردید.

_DSC5499

در این مراسم گزارش مبسوطی از نقاط قوت و زمینه های قابل بهبود توسط ممیزان شرکت توف نورد ارائه و حرفه ای تر شدن مگاموتور در زمینه HSE و عمق پوشش فعالیتها از منظر HSE نسبت به سایر سازمانها به عنوان مهمترین نقطه قوت سازمان مطرح گردید.

سرممیز ارشد شرکت توف نورد، نقاط قوت مگاموتور را به شرح ذیل برشمرد؛

– فرآیندهای بسیار خوب و اثر بخش با نگاه HSE درحوزه نماینده مدیرعامل و انجام اقدامات مناسب در زمینه مسائل HSE و رفاه پرسنل، ایمن تر شدن شرایط محیطی و تجهیزات سازمان

– تحقق ۹۷.۵ درصدی برنامه های HSE و پوشش ۸۳ درصدی اهداف و شاخصهای HSE

– فعالیتهای حرفه ای صورت پذیرفته در زمینه درمان و طب کار باحضور تیم مجرب

– بازنگری مدیریت اثربخش، ممیزی داخلی ریزبینانه، شناسایی بسیار خوب ریسک و فرصتهای زیست محیطی و انجام اقدامات ارگونومیک و حرکت درمانی در حوزه بهداشت حرفه ای در واحد HSE

– بهبودهای مستمر در زمینه HSE در سالنهای مونتاژ شامل اصلاح پرسها، صندلیها و آگاهی بسیار خوب پرسنل، سرپرستان و همیاران HSE سالنها و کنترلهای مناسب HSE

-بهبودهای مستمر در زمینه HSE در سالنهای ماشینکاری و دنده زنی از قبیل پرده های نوری، هندلینگها و نظافت مناسب سالنهای تولید

– مدیریت اثر بخش لجستیک، مرتب بودن و نظم انبارها، رعایت اصول ایمنی بصورت مشهود توسط لیفتراکها از جمله استفاده از کمربند ایمنی، اقدامات در زمینه تعویض صندلی لیفتراکها و …

– طرح ریزی و اجرای بسیار خوب فرآیندهای آموزش ، دریافت ISO 10015  و اجرای فعالیتهای خوب و حرفه ای در مدیریت دانش

– فضای سبز بسیار خوب، زمین ضایعات کاملا” مرتب، اصولی و مورد تایید ممیزان محیط زیست، نظم و نظافت سازمان، استاندارد سازی ظروف پسماند و تفکیک پسماندها

– آتش نشانی خوب با نیروهای ورزیده و وجود طرح های واکنش در شرایط اضطراری پیش، حین و بعد از وقوع

– حرکت درمانی، ورزشهای ایزومتریک و آب درمانی در سطح سازمان

– اجرای مسائل زیست محیطی در بخش پشتیبانی فنی، تامین منابع برای فعالیتهای انرژی و مدیریت انرژی

– انجام ارتباطات اثربخش داخلی و خارجی

– استقرار، نگهداری و پشتیبانی سیستم HSE  در سطوح اجرایی سازمان

– ایجاد نرم افزار مناسب در جهت ثبت و پیگیری اقدامات اصلاحی

مدیریت ایمنی بهداشت و محیط زیست ضمن تشکر از کلیه واحدهای که در امر ممیزی شرکت داشته اند این موفقیت را به کارکنان مگاموتور تبریک می گوید

Top