مگاموتور رکورد زد
26 دی 1396

مگاموتور رکورد زد

رکورد تولید موتور در دو شیفت کاری در شرکت مگاموتور شکسته شد.

به گزارش سایپا نیوز، بر اساس دستور مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا و استراتژی تعریف شده در جهت افزایش تولید، روز گذشته با تولید ۲۷۴۷ دستگاه موتور، رکورد تولید در شرکت مگاموتور شکسته شد.

بر اساس این گزارش، با همت و تلاش کارکنان شرکت مگاموتور و راهبری مدیریت ارشد گروه،  این شرکت توانست به این موفقیت دست یابد و این رکورد که از اواخر دهه ۸۰ تاکنون تکرار نشده بود را بشکند.

علاوه بر این، در روز گذشته، موتور تندر ۹۰ در دوشیفت به تعداد ۶۳۵ دستگاه در این شرکت تولید شده است که از زمان تولید موتور این خودرو در مگاموتور، این رکورد بی نظیر بوده است.

Top