پیام مهندس شیخ عطار؛ مدیرعامل مگاموتور بمناسبت روز هوای پاک
29 دی 1395

پیام مهندس شیخ عطار؛ مدیرعامل مگاموتور بمناسبت روز هوای پاک

شرکت مگاموتور به مناسبت روز هوای پاک نسبت به تمامی افراد، گروه‌ها و سازمان‌هایی که به این موضوع مهم توجه دارند ادای احترام می‌کند و برای ایشان در دستیابی به این هدف ارزشمند آرزوی موفقیت و سربلندی دارد.

ما معتقدیم که این دغدغه مشترک مبارزه با آلودگی هوا و حفظ و هوای پاک در جامعه را تنها با مشارکت، همکاری، مسئولیت‌پذیری تک تک افراد و تعهد می‌توان به طور سازنده و اثربخش حل کرد و شاید فوری ترین راه حل کاهش میزان تردد وسایط نقلیه شخصی درسطح شهرها و ترویج فرهنگ استفاده از وسائط نقلیه عمومی باشد، لذا از همکاران محترم دعوت می کنم در این راه، با استفاده از سرویس حمل و نقل شرکت و عدم استفاده از خودروهای تک سرنشین سهمی در این مهم داشته باشیم.

امروز معتقدیم که با همکاری، مسئولیت پذیری و تعهد می توان خواسته هایمان را محقق سازیم، از این رو باور داریم رسیدن به هوای پاک نیز ممکن خواهد شد اگر همه برای رسیدن به آن مشارکت کنند و با شناسایی نقش اثربخش خود و مسئولیت‌پذیری در حوزه حفظ محیط زیست که منحصر به یک گروه خاص نیست، هوای پاک را که امروز ناممکن به نظر می‌رسد ممکن نماییم.

در این میان نقش یکایک ما در جامعه به موازات تلاش و کوشش صاحبان صنایع و مسئولین ذیربط در جهت کاهش آلودگی و پیامدهای زیان بار آن غیر قابل انکار است.

در این راستا شرکت تولید موتور، گیربکس و اکسل سایپا مگاموتور با شعار مگاموتور، دوستدار محیط زیست و با تلاش در تولید محصولاتی پاک با استانداردهای روز دنیا بدنبال دستیابی به این هدف والا بوده و همواره در این راه اقدام نموده است.

امید است در آینده نیز در ادامه این راه، با تولید محصولات پاک که بنحوی در ایجاد هوای پاک نقش خواهد داشت، تنفس در هوایی پاک و دیدن آسمان نیلی را به خود و آیندگان ارمغان دهیم.

 

                                                                                                                                                                                                                                                    محمدرضا شیخ عطار

                                                                                                                                                                                                                                                     مدیرعامل مگاموتور

Top