کسب لوح تقدیر برترین جوارکارگاهی استان تهران از سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط مگاموتور
10 مرداد 1401

کسب لوح تقدیر برترین جوارکارگاهی استان تهران از سازمان آموزش فنی و حرفه ای توسط مگاموتور

 
همزمان با هفته مهارت آموزی، شرکت مگاموتور مفتخر به دریافت لوح تقدیر با نشان برترین جوارکارگاهی استان تهران از سازمان آموزش فنی و حرفه ای گردید.
به گزارش روابط عمومی مگاموتور، هفته مهارت آموزی با تقدیر از شرکت های برگزیده در عرصه آموزش و مهارت آموزی آغاز گردید که طی مراسمی سازمان آموزش فنی و حرفه ای به عنوان مرجع رسمی مهارت آموزی در سطح کشور در تقدیر از برگزیدگان صنعت با اهداء لوح تقدیر با نشان برترین جوارکارگاهی استان تهران از همکاری های شرکت مگاموتور در نشر و اشاعه آموزش های مهارت محور در حوزه صنعت قوای محرکه خودرو قدردانی نمود.
 شرکت مگاموتور با سابقه ۵ ساله در همکاری مستمر با سازمان آموزش فنی و حرفه ای همواره ضمن تدوین و بروز رسانی استانداردهای آموزشی جدید بر مبنای آخرین تغییرات بر مبنای محصولات جدید نسبت به افزایش مهارت کارکنان در حوزه های مختلف سازمان از تولید تا کیفیت اقدام نموده است .
در پایان گفتنی است، تاثیر بسزای این همکاری افزایش مهارت های کاربردی کارکنان و پرورش مربیان داخلی را در پی داشته است. همچنین حضور پویا و فعال مربیان داخلی در مدارس مهارت خطوط تولید و اعزام مربی به شرکت های قطعه ساز جهت ارائه آموزش های کاربردی از نقاط قوت آموزش در شرکت مگاموتور می باشد.

 

 

Top