گزارش تصویری/ بازدید وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از غرفه مگاموتور
28 آذر 1394

گزارش تصویری/ بازدید وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از غرفه مگاموتور

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (2)

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (3)

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (7)

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (8)

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (9)

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (16)

Top