گزارش تصویری/ بازدید وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از غرفه مگاموتور
۲۸ آذر ۱۳۹۴

گزارش تصویری/ بازدید وزیر صنعت و معدن و تجارت و مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا از غرفه مگاموتور

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (2)

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (3)

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (7)

 

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (8)

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (9)

بازدید مسئولین از نمایشگاه 94 (16)

Top