گزارش تصویری / رونمایی از نام جدید سایت مگا۲ به نام سایت “شهید سپهبد قاسم سلیمانی”
17 دی 1398

گزارش تصویری / رونمایی از نام جدید سایت مگا۲ به نام سایت “شهید سپهبد قاسم سلیمانی”

_DSC6573

_DSC6571 _DSC6629 _DSC6637 _DSC6646 _DSC6649 _DSC6656 _DSC6673 _DSC6678 _DSC6706 _DSC6726 _DSC6759 _DSC6845 _DSC6852 _DSC6861

Top