اجرای نوبت دوم ممیزی استاندارد ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ شرکت مگاموتور
19 فروردین 1403

اجرای نوبت دوم ممیزی استاندارد ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ شرکت مگاموتور

آموزش شرکت مگاموتور دارنده گواهینامه استاندارد ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ در دومین دوره ممیزی مراقبتی موفق به تمدید این گواهینامه شد.

شرکت مگاموتور برای سومین سال متوالی میزبان حضور ممیزان سازمان پایش و ارزیابی انطباق استاندارد ایران بود. نظام آموزش شرکت مگاموتور در اسفندماه ۱۴۰۲ با خطوط راهنمای استاندارد ۱۰۰۱۵:۲۰۱۹ مورد پایش و ممیزی قرار گرفت. گسترش استانداردهای جدید با گذر از مسیر آموزش به سمت توسعه صلاحیت حرفه‌ای در سال‌های اخیر کمک شایانی به تعریف پروژه های جدید در این حوزه و تحولی نوین در مسیر یادگیری سازمانی نموده است. دستاوردهای برنامه و پروژه های عملیاتی حوزه آموزش با انعکاس گسترده در سازمان موجب پوشش همه جانبه در لایه های مختلف سازمان گردیده و اثرگذاری آن بر بهبود فرایندهای جاری و پروژه های در دست اقدام سازمان مشهود می‌باشد.

گزارش نهایی ممیزی سال ۱۴۰۲ نظام آموزش با تکیه بر دستاوردهای نوین، نیازسنجی آموزشی مبتنی بر ریسک، طرح توسعه صلاحیتهای سطوح مسئولیت‌دار سازمان، طرح توسعه مهارت‌‎های سرپرستی روسا و سرپرستان خطوط تولید، پروژه شناسایی سبک های یادگیری را به عنوان نقاط قوت ممیزی سال گذشته عنوان نمود و خاطر نشان کرد به استناد تجارب متعدد در فرایند ممیزی نظام‌های آموزش و یادگیری در سطح کشور، فرایند آموزش شرکت مگاموتور به عنوان پیشرو و مرجع علمی بهینه‌‎کاوی برای صنایع کشور می باشد.

Top