بلبرینگ کلاچ TIBAو پراید و سایپا۱۵۲

گروه قطعه : گیربکس

مجموعه: گیربکس

شماره فنی: TN03030502

مواد: مکانیکی/استاندارد

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

بلبرینگ کلاچ TIBAو پراید و سایپا۱۵۲

ثبت سفارش

    Top