تسمه تایم تیبا

گروه قطعه : موتور

مجموعه: موتور

شماره فنی: TN030-18381

مواد: پلیمری

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

تسمه تایم تیبا

ثبت سفارش

    Top