تسمه دینام تیبا

گروه قطعه : موتور

مجموعه: موتور

شماره فنی: KK350-12-205

مواد: پلیمری

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

تسمه دینام تیبا

ثبت سفارش

    Top