توربو شارژ

گروه قطعه : فناوری های نوین

مجموعه: توربو شارژ

شماره فنی: TN28914410

مواد: پلیمری

خودرو: شاهین

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

توربو شارژ

ثبت سفارش

    Top