رولبرینگ بزرگ تیبا و سایپا ۱۵۲

گروه قطعه : اکسل

مجموعه: توپی چرخ عقب

شماره فنی: DN03343216

مواد: مکانیکی/استاندارد

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

رولبرینگ بزرگ تیبا و سایپا ۱۵۲

ثبت سفارش

    Top