مجموعه بلبرینگ ابتدای شفت اولیه ۱۷۲

گروه قطعه : گیربکس

مجموعه: گیربکس

شماره فنی: MB50117171

مواد: مکانیکی/استاندارد

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

 

مجموعه بلبرینگ ابتدای شفت اولیه ۱۷۲

ثبت سفارش

    Top