مجموعه رولبرینگ انتهای شفت ثانویه ۲۹۱

گروه قطعه : گیربکس

مجموعه: گیربکس

شماره فنی: KB50117290

مواد: مکانیکی/استاندارد

خودرو: ساینا / تیبا / کوئیک

نوع مشارکت: سرمایه گذاری، ساخت و تولید

 

مجموعه رولبرینگ انتهای شفت ثانویه ۲۹۱

ثبت سفارش

    Top