مهندس بهروز غفاری
05 خرداد 1394

مهندس بهروز غفاری

 

بهروز غفاری از سال ۱۳۹۰ مدیرعامل شرکت مگاموتور می باشد.

Top