اکسل جلو Z 24

  • نوع اکسل: متحرک/  مستقل
  • نوع سیستم ترمز: دیسکی تهویه شونده
  • قطر سیلندر ترمز: ۶۰ میلیمتر
  • قطر خارجی دیسک: ۲۸۱ میلیمتر
  • تعلیق: دو جناقی با فنر پیچشی
  • وزن: kg 67 (چپ + راست)
اکسل جلو Z 24

ثبت سفارش

    Top