مجموعه‌ اکسل عقب SP100

نوع اکسل: نیمه مستقل

مدل اکسل: تیر پیچشی

فاصله دو چرخ: ۱۵۰۶ mm

مشخصات  اکسل: غیر محرک

نوع سیستم ترمز : دیسکی

قطر پیستون کالیپر ترمز : ۳۵ mm

شعاع موثر ترمز: ۱۱۲.۵ mm

بیرینگ  مدل: بلبرینگ دو ردیفه نسل اول

ابعاد بیرینگ: OD=74   ID=40   THK=40

مشخصات  تایر: ۱۸۵/۶۵ R15 – ۲۰۵/۵۰ R16

مجموعه‌ اکسل عقب SP100

ثبت سفارش

    Top