موتور (M13 CNG base) پایه گاز سوز

 • نوع موتور: SOHC-MPFI-inline-4 cylinder-8 valve
 • سوخت: بنزین RON91 و CNG
 • ترتیب احتراق: ۲-۴-۳-۱
 • قطر سیلندر × کورس: ۷۱×۸۳.۶ mm
 • حجم جابجایی:  ۱۳۲۳cc
 • نسبت تراکم: ۱۱
 • حداکثر گشتاور در حالت استفاده از بنزین:  ۱۰۶/۳۰۰۰N.m/rpm
 • حداکثر قدرت در حالت استفاده از بنزین:  ۶۸/۵۲۰۰h.p/rpm
 • حداکثر گشتاور در حالت استفاده از :CNG 97/3000N.m/rpm
 • حداکثر قدرت در حالت استفاده از :CNG 60/5200h.p/rpm
 • حداکثر دور موتور:  ۶۰۰۰
 • طول، عرض، ارتفاع: ۶۱۰×۵۰۰×۶۶۵
 • وزن موتور: ۱۰۴ کیلوگرم
 • سیستم خنک کننده: liquid, Enclosed, With forced criculation of a cooling fluid
 • استاندارد آلودگی: EURO II
موتور (M13 CNG base) پایه گاز سوز

ثبت سفارش

  Top