آگهی مناقصه

کد : 99/35
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1399/10/06
تاریخ پایان : 1399/10/13
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1399/10/20
مهلت ارسال پروپوزال : 1399/10/20
مستندات : دانلود
Top