آگهی فراخوان شناسایی تولیدکننده

کد : 00-06
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1400/02/15
تاریخ پایان : 1400/02/22
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1400/02/22
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/02/22
مستندات : دانلود
Top