آگهی مناقصه

کد : 00/04
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1400/02/04
تاریخ پایان : 1400/02/11
تارخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1400/02/13
مهلت ارسال پروپوزال : 1400/02/13
مستندات : دانلود
Top