ارائه خدمات جرثقیل ۵٠ تن بمدت یکسال جهت تخلیه و بارگیری کانتینر ٢٠ و ۴٠ فوت میلگرد، رول، شیت، ورق، و غیره تاریخ شروع: ۱۸تیرماه- تاریخ انقضا: ۱۳ مرداد ماه۱۴۰۳

کد : 03/14
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/04/18
تاریخ پایان : 1403/05/13
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1403/04/28
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/05/13
مستندات : دانلود
Top