استعلام قیمت خرید ۲ دستگاه جرثقیل دماگ ۲۵۰ کیلوگرمی و ۱۱ دستگاه جرثقیل دماگ ۱۲۵ کیلوگرمی

کد : 14020217/2
نوع : فراخوان
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/02/17
تاریخ پایان : 1403/02/25
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت :
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/02/25
مستندات : دانلود
Top