انتخاب تامین کننده جهت خرید خرید ۵ دستگاه اسپیندل کامل جهت دستگاه DAEWOO مدل H63

کد : 02/56
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1402/11/23
تاریخ پایان : 1402/12/07
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1402/11/30
مهلت ارسال پروپوزال : 1402/12/07
مستندات : دانلود
Top