انتخاب تامین کننده جهت خرید یک دستگاه تست دینامومتری گیربکس با قابلیت انجام آزمون تاریخ شروع: ۱۶ تیرماه- تاریخ انقضا: ۲ مرداد ماه۱۴۰۳

کد : 03/13
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/04/16
تاریخ پایان : 1403/05/02
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1403/04/23
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/05/02
مستندات : دانلود
Top