انتخاب تامین کننده جهت خرید یک دستگاه شات بلاست – – تاریخ شروع: ۱۳تیرماه- تاریخ انقضا: ۳۰تیر ماه۱۴۰۳

کد : 03/12
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگزار کننده :
تاریخ شروع : 1403/04/13
تاریخ پایان : 1403/04/30
تاریخ بررسی پیشنهادات :
مهلت شرکت : 1403/04/20
مهلت ارسال پروپوزال : 1403/04/30
مستندات : دانلود
Top