انتخاب فروشنده جهت خرید دستگاه شستشوی بلوک سیلندر نیسان

کد : 01/02-3
نوع : مناقصه
وضعیت :
برگذار کننده :
تاریخ شروع : 1401/03/02
تاریخ پایان : 1401/03/16
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/03/16
مهلت شرکت : 1401/03/16
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/03/16
مستندات : دانلود
Top