انتخاب پیمانکار ارائه خدمات عملیات اجرایی ساخت، نصب و راه اندازی مدار مایع خنک کننده استند تست

کد : 01/07-2
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/05/11
تاریخ پایان : 141/05/25
تارخ بررسی پیشنهادات : 141/05/25
مهلت شرکت : 141/05/25
مهلت ارسال پروپوزال : 141/05/25
مستندات : دانلود
Top