انتخاب پیمانکار بمنظور خدمات راهبری، تعمیر و نگهداری پکیج تصفیه خانه های فاضلاب بهداشتی و صنعتی

کد : 01/23
نوع : مناقصه
وضعیت : فعال
برگذار کننده : بازرگانی
تاریخ شروع : 1401/8/28
تاریخ پایان : 1401/09/09
تارخ بررسی پیشنهادات : 1401/09/09
مهلت شرکت : 1401/09/09
مهلت ارسال پروپوزال : 1401/09/09
مستندات : دانلود
Top